• 02122764596-02122764732
  • دولت-ك حسينيه-ساختمان نرگس-ط همكف-واحد4

مقالات

روانشناسي ، انواع پیشگیری دربهداشت روان
12 جولای

روانشناسي ، انواع پیشگیری دربهداشت روان

روانشناسي ، انواع پیشگیری در بهداشت روان پیشگیری به مفهوم ساده، به معنای جلوگیری از به وجودآمدن بیماری قبل از وقوع است و به عبارتی در حوزهسلامت روانی اجتماعی، به اقدام هایی گفته می شود کهبرای جلوگیری از بروز بیماریها و مشکلات اجتماعی وکاهش پیامدهای شدیدتر بیماری و مشکلات اجتماعیانجام می شود. بر این اساس […]

read more »
روانشناسي ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، معايب و مزايا
12 دسامبر

روانشناسي ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، معايب و مزايا

روانشناسي ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، معايب و مزايا مزایا تقریباً 4 دهه پژوهش حاکی از اثربخشی درمان رویارویی و جلوگیری از پاسخ (یا آیین مندی) در کاهش دهی نشانگان وسواس و فراهم سازی مدیریت بلندمدت نشانگان است. مبتلایان به وسواس با کم شدن زمان، انرژی و منابعی که بر سر وسواس خود به […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، درمان
31 اکتبر

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، درمان

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، درمان وسواس چگونه درمان م یشود؟ در طی چهار دهه گذشته، دانش علمی روانشناسی در خصوص نشانگان و علل احتمالی بروز وسواس رشد قابل توجهی را نشان داده است. این دانش به راهبردهای درمانی موثرتر برای این اختلال منجر شده است. در این میان، برنامه درمانی روانشناختی که […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، ماهیت
19 سپتامبر

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، ماهیت

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، ماهیت   وسواس یک اختلال روانی- عصبی است که شامل دو ویژگی است: 1- وسواسهای فکری که عبارتند از افکار، تصاویر و تکانه های تکراری و مقاوم که زمانی در طول اختلال برای شخص مزاحم و نامتناسب شمرده میشوند و اضطراب و ناراحتی بارز به وجود میآورند 2- […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، اثربخشی
16 آگوست

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، اثربخشی

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، اثربخشی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی بیماران مبتلا به اختلالات و بیماریهای مختلف یافتن بهترین کمک در دسترس است. همة ما دوستان یا افرادی را میشناسیم که به یک درمانگر به ظاهر معروف برای درمان مراجعه نموده و بعداً پزشک یا درمانگر دیگری به آنها گفته است […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، خصومت
12 آگوست

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، خصومت

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری وسواس ، خصومت   در مدت درمان، مشاهده ي علائم خصومت به ویژه در میان بیمارانی که به دلیل افکار و تکانه هاي (امیال) آسیب رساندن به دیگران مضطربند، امري عادیست. از آن جا یی که این گونه افراد تقریباً همیشه از معیارهاي بالاي رفتاري برخوردارند، کثرت و ناگواري افکار […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، مسئولیت در قبال افکار
01 آگوست

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، مسئولیت در قبال افکار

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، مسئولیت در قبال افکار   برخی از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکري عملی اعتقاد شدیدي به باورهاي خود دارند؛ براي مثال آن ها ممکن است معتقد باشند که باید قادر به کنترل کامل افکار خود باشند. به ویژه احساس می کنند که باید افکار ناخوشایند/ زننده ، ظاهراً […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، رفتارهای اجتنابی
18 ژوئن

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، رفتارهای اجتنابی

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، رفتارهای اجتنابی گرچه وسواس هاي فكري اساساً پایه شناختی دارند، اما مؤلفه هاي رفتاري نیز از اهمیت بسیاري برخوردار است که نمی بایست نادیده گرفته شو ند. افرادي که از تکانه ها ي (امیال) وسواسی براي ارتکاب به اعمال پرخاشگرایانه و خشن رنج می کشند ، بسیار مراقبند که […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، وسواس فکری
03 ژوئن

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، وسواس فکری

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، وسواس فکری سه حالت وسواس هاي فکري شامل 1-افکار 2-تصویرهاي ذهنی 3-تکانه ها داراي ویژگیهاي مشترکی (مانند مزاحمت، ناخوشایند بودن، غیر قابل پذیرش بودن و غیره) می باشند اما تفاو تهایی دارند که از اهمیت درمانی برخوردار است. در تحقیق ها راجع به تحلیل عاملی (مقیاس وسواس هاي فکري)، […]

read more »
روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ،وسواس
12 مه

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ،وسواس

روانشناسی ، درمان شناختی رفتاری ، وسواس نمونه هایی از وسواس های فکري کلاسیک 1- وسواس هاي فکري پرخاشگرانه (آسیب رسان): شامل افکار آسیب رساندن به افراد پیر، بچه ها و یا بستگان می باشد. براي مثال (دلم میخواهد که پیرمرد را به جلوي قطار در حال حرکت هل دهم، دلم می خواهد سنگ به طرف […]

read more »
Call Now Button